PREZENTACJA O ŻYCIU PSZCZÓŁ

W piątek 18.03.2022 r. Mieszkanki Naszego Domu obejrzały i wysłuchały prezentację przygotowaną przez terapeutę- Panią Karinę na temat życia pszczół. Panie dowiedziały się czym w ulu zajmują się pszczoły i jaka jest ich rola w środowisku. Mieszkankom zaprezentowano strój pszczelarza, który pszczelarz zakłada podczas pracy w pasiece.