Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, posiada 80 miejsc. Zamieszkuje w nim obecnie 80 kobiet o różnym stopniu niepełnosprawności.
Dom jest zlokalizowany w obiekcie dawnego pałacu, otoczony kompleksem parkowo leśnym. Cała nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie posiada bezterminowe pozwolenie na funkcjonowanie i świadczy usługi zgodnie z wymaganymi standardami. Odpowiedni poziom świadczonych usług zapewnia profesjonalna kadra pracowników w ilości 60 osób. Zakres świadczonych usług obejmuje usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańca. Mieszkańcy mają do dyspozycji 1,2,3 osobowe pokoje mieszkalne, łazienki i toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w windę i jest wolny od barier architektonicznych.

Usługi terapeutyczno – rehabilitacyjne prowadzone są przez dobrze wyposażone centrum rehabilitacji gdzie znajdują się pracownie:

– plastyczna,
– manualna,
– edukacyjna,
– gospodarstwa domowego,
– fizjoterapii
– rehabilitacji ruchowej
– muzyczna.

Oferta usług wzbogacana jest poprzez organizowane zajęcia kulturalne, a także imprezy rekreacyjne o charakterze integracyjnym. Ponadto prowadzona jest w przydomowym ogrodzie terapia pracą. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają możliwość prezentacji swoich telnetów i umiejętności na przeglądach artystycznych, targach, wystawach i spartakiadach.

Najciekawsze imprezy organizowane w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie to: „Świętojanki”, zawody wędkarskie, zabawy taneczne, spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkie działania placówki są skierowane na zapewnienie mieszkańcom Domu godnego życia oraz uszanowania intymności i prywatności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.