Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie z siedzibą w Chlebno, Chlebno 8, kod pocztowy 89-310 Łobżenica, email:dyrektor@dpswchlebnie.pl
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@sys-it.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom.
4. Zarejestrowane nagrania będą udostępniane odbiorcom jedynie w szczególnych przypadkach, a odbiorcami będą: Dyrektor, osoby zainteresowane przy ewentualnych roszczeniach oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres około 30 dni.
6. Dane osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.