DYREKTOR DPS W CHLEBNIE

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY

Organizacja odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie

1. Osoby odwiedzające Mieszkanki zobowiązane są do wcześniejszego uzgodnienia terminu, liczby osób oraz czasu trwania wizyty z pracownikiem socjalnym.

Telefon kontaktowy 67 286-11-34 czynny od poniedziałku do piątku od godz. : 7.00 do 15.00

2. Wizyta odbędzie się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu bądź na terenie parku otaczającego DPS.

3. Przed rozpoczęciem wizyty osoby odwiedzające poddane są kontroli osób wjeżdżających na teren zgodnie z obowiązującą procedurą.

4. Osoby odwiedzające są zobowiązani do złożenia specjalnych oświadczeń.

5. Osoby odwiedzające zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.)

6. Podczas odwiedzin osoby odwiedzające są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego.

7. Koordynator zmiany oraz opiekun grupy pozostają w bieżącym kontakcie z odwiedzającymi oraz monitorują przestrzeganie obowiązujących w DPS procedur .

8. Odwiedziny, są możliwe u Mieszkanek, które przyjęły 2 dawki szczepionki przeciw Covid-19.

9. Urlopowanie Mieszkanek, które zostały zaszczepione 2 dawkami szczepionki Covid-19, jest możliwe po wcześniejszych uzgodnieniach.