Dzień Tolerancji

W dniu 16listopada 2016r. Mieszkanki naszego Domu uczestniczy?y w ?ob?enicy w spotkaniu pod nazw? „Dzie? Tolerancji”.

Mieszkanki DPS w Chlebnie , a tak?e Dzieci Szkolne z ?ob?enicy, Uczestnicy WTZ w Liszkowie oraz Mieszka?cy DPS w D?bnie zaprezentowali dla zgromadzonej widowni przygotowane programy artystyczne. Nast?pnie odby?a si? zabawa integracyjna.

xl.html