Występ Zespołu Wokalnego „Wrzosy” z Piły

09 stycznia 2019r. do Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z prezentacją programu wokalnego przyjechał Zespół Wokalny „Wrzosy” przy Dziennym Domu Pomocy w Pile.
Licznie zgromadzona publiczność słuchała wykonania przygotowanego programu. Ponadto Mieszkanki oraz Goście wspólnie zaśpiewali kilka utworów. Po zakończeniu występów Dyrektor Domu, Pan Edward Starszak, wręczył pamiątkowy dyplom. Następnie wszyscy udali się na przygotowany poczęstunek.