DPS Chlebno na Samorządowym Tygodniu Kultury Krajeńskiej

W dniu 13 wrze?nia 2014 roku w ?ob?enicy w ramach Samorz?dowego Tygodnia Kultury Kraje?skiej zaprezentowa? si? zespól wokalny mieszkanek DPS Chlebno puttygen download , który wykona? 4 utwory: ,,Kasiu Kasie?ko”, ,, Tylko z Tob?” , ,,Oczy Twe”, ,,Aleksandra” .

Mieszkanki wspomnianego Domu uczestniczy?y tak?e we wspólnej prezentacji z Zespo?em Rytmik Band z DPS D?bno. Oba wyst?py zosta?y przyj?te owacyjnie.